A munkacsoport


AC logo

A 2009. február 20-án az Egyesületi Közgyűlés határozatot hozott egy új munkacsoport létrehozásáról. A munkacsoport célja a fegyverzetellenőrzés hagyományának ápolása, a tevékenység aktualitásának, fontosságának ismertetése, népszerűsítése, valamint a fegyverzetellenőrök közötti bajtársi kapcsolat erősítése.


A munkacsoport vezetője: dr.Nagyné Ávéd Mária nyá.mk.alez.
Mobil: +3630 5256321

Tevékenységünk ezen a weboldalon kap nyilvánosságot.
E-mail címünk: acwg@bbke.hu


20 éves a magyar fegyverzet-ellenőrzés


HM FEH logó
2010. szeptember 28-án a Magyar Honvédség Műveleti Központja a magyar fegyverzet-ellenőrzés megalakulásának 20. évfordulója alkalmából ünnepi állománygyűlést rendezett a Stefánia palotában. Az ünnepségen köszöntőt mondott Siklósi Péter úr, a HM védelempolitikai és védelemi tervezési helyettes államtitkára, a Honvéd Vezérkar Főnök képviseletében Mihócza Zoltán dandártábornok úr, a HM Haderőtervezési Főosztály főosztályvezetője és Sándorfi Eszter úrhölgy, a Külügyminisztérium, Biztonságpolitikai és Non-proliferációs Főosztály főosztályvezetője.
   Mihócza Zoltán dandártábornok beszédében megemlékezett a jogelőd szervezetekről, az elmúlt 20 esztendő alatt végrehajtott feladatokról és az elért eredményekről, külön megemlítve a Nyitott Égbolt Szerződés előírásainak végrehajtása során szerzett tapasztalatok átadása érdekében tett erőfeszítéseket.
   Siklósi Péter úr visszatekintve a húsz év jelentősebb politikai eseményeire kiemelte a fegyverzet-ellenőrzési rezsimek szerepét a hidegháborút követő időszakban. Jelezte, hogy a hagyományos fegyverzet-korlátozási rendszerek jelentősége a politikai változások ellenére sem csökkent és fel kell készülni az új kihívások kezelésére is.
   Sándorfi Eszter úrhölgy köszöntőjében hangsúlyozta a Magyar Köztársaság és ezen belül a magyar fegyverzet-ellenőrök úttörő szerepét a
Bécsi Dokumentum keretei közötti regionális együttműködés során, mely példa értékű lehet több ország számára.
   Elismerve a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség fegyverzet-ellenőrzés terén nyújtott - nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő - teljesítményét Sándorfi Eszter úrhölgy a Külügyminisztérium részéről a MH Műveleti Központ részére zászlószalagot adományozott.
   A rendezvényen részt vettek a környező országok és Németország fegyverzet-ellenőrzési központjainak képviselői, valamint a jogelőd szervezeteknél az elmúlt 20 év során szolgálatot teljesítő állomány tagjai is.
Az állománygyűlés a Honvéd Együttes erre az alkalomra összeállított színvonalas műsorával zárult.

A állománygyűlésről készített fényképes beszámoló >>ITT<<tekinhető meg.
 A MAGYAR NEMZETI FEGYVERZET-ELLENŐRZÉS 20 ÉVE  című kiadvány >>INNEN<< tölthető le!